LISTOPAD

Letí nám to jako voda. Říjen jsme si s dětmi užili. Začali jsme pomalu vyrábět dekoraci na halloween, který nás čeká 3. listopadu a všichni už se moc těšíme. Je za námi ovocný a zeleninový týden, kdy děti poznávaly a ochutnávaly ovoce a zeleninu. Pekli jsme jablečné koláčky a špenátové taštičky, které se dětem moc povedly. Děti si mohly vyzkoušet válení těsta, vykrajování, balení, nandávání na plech. Fotky můžete shlédnout ve složce Motýlci, Fotky.

 

Týdenní témata:

·         Co umí vítr a déšť

·         Moje tělo a zdraví

·         Když kamarád stůně

 

Ranní činnosti:

·         Modelování u stolečku

·         Námětové hry (na doktora, na rodinu, na lékárníka,…)

·         Vybarvování omalovánek

·         Prohlížení knížek, encyklopedií

·         Deskové hry

·         Volná hra na koberci – konstruktivní stavby z různých stavebnic

 

Komunitní kruh:

·         Ranní rituály – přivítání básničkou, spočítání se, jmenování kamarádů, kteří nám chybí

·         V pondělí – povídáme si o víkendu, co jsme dělali, co jsme zažili

 

Další témata ke konverzaci:

·         Co umí vítr a déšť – poslech pohádky „O dešti, větru a velkém černém mraku“

-          jak se do takového počasí musíme obléknout

-          porovnávání mraků (malé x velké, tmavé x světlé)

-          řazení od nejsvětlejšího mraku po nejtmavší, od nejmenšího po největší

-          sluchové rozkládání slov na slabiky, vytleskávání slabik ve slově
           (př. vítr, déšť, mrak, sluníčko, mlha, kapička,…)

 

·         Moje tělo a zdraví – pojmenováváme části těla – ukazujeme

-          hádanky na téma části těla

-          hledáme rýmy k částem lidského těla (př. nos – kos,…)

-          učíme se naše smysly – ukazujeme si obrázky, správně přiřazujeme

-          porovnáváme se – děti hledají rozdíly mezi dvěma vybranými kamarády
           (př. barva vlasů, výška, tvar obličeje,…)

-          učíme se některé vnitřní orgány a máme povědomí o jejich funkci

-          jak se staráme o naše zdraví

 

·         Když kamarád stůně – co děláme, když jsme nemocní

-          víme, co znamená číslo 155?

-          kdo je pan doktor/ paní doktorka – kde je najdeme

 

 

Ranní cvičení:

·         Procvičování chůze a běhu se změnami hudebního doprovodu

·         Hry na tělo (vyjadřování např. tichý déšť, silný liják, slabý vánek,…)

·         Cvičíme s básničkami

·         Tancujeme na písničky

·         Pohybové hry – na znamení spojujeme části těla, které jsme se naučili

-          hra na zrcadlo (co nejpřesněji opakujeme pohyby po kamarádovi)

-          na vitamín a bacil (předávání míčů)

·         Psychomotorická cvičení – hry s padákem – kapičky deště (děti chodí dokola po padáku a schovávají se
                                                      do barevných louží – opakují barvy)

-          schovávaná pod deštník (děti chodí dokola s padákem na hudbu, když hudba přestane hrát,
           děti se musí schovat pod padák)

 

Grafomotorika:

·         Správný úchop tužky

·         Pracovní listy, sešit – obtahování čar (deště) směrem dolů, obtahování úsměvu kamaráda,…

 

Předčtenářská gramotnost:

·         Pohádka „O dešti, větru a velkém černém mraku“ – poslech, převyprávění podle otázek

·         Pohádka „O pyšné noční košilce“ – poslech, poučení, učíme se poznávat geometrické tvary

 

Básničky a písničky:

·         Zapamatovat si krátký text, melodii

·         Umět správně tleskat do rytmu

·         Učíme se písničky a básničky na vystoupení

·         Doprovod na Orffovy hudební nástroje

 

Pohybové hry

·         Pochopit pravidla hry

·         Nebát se do hry zapojit a užít si ji

 

Výtvarná a pracovní činnost:

·         Výroba deštníku – společná práce (každý si vyrobí jeden díl deštníku – zapojení vlastní fantazie,
          použití temperových barev, pastelek, fixů, razítek,…)

·         Košťátko s barevným listím – individuální práce (stříhání, lepení, skládání papíru, trhání barevných papírů)

·         Obkreslování dlaní (vlastní vyzdobení)

·         Vystřižení 2 zubů – společná práce (roztřídění a nalepení potravin, podle toho,
          po kterých se více či méně kazí zoubky)

·         Moje noční košilka – individuální práce (obkreslení šablonky, vystřižení, zdobení různými odstřižky, třpytky,…)

 

Pobyt venku:

·         vycházky do vesnice, do přírody

·         řádění na hřišti

·         pozorování změn počasí

 

Průběžné činnosti:

·         Základy slušného chování

·         Základy stolování

·         Upevňování třídních pravidel

·         Dodržování hygienických návyků

·         Sebeobsluha