---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

 

INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy najdete odkaz

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

Je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě umět před vstupem do základní školy.

 

www.msmt.cz/vzdelavani/predskolni-vzdelavani/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku