Pedagogický sbor a provozní personál

Paní ředitelka:

Mgr. Stanislava Březinová

Vzdělání: PdF UHK, SOAVOSHK - studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Zájmy: zpěv, hra na kytaru, práce s dětmi, cestování, četba

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Paní učitelky:

Iveta Eliášová

Vzdělání: SPgŠ Litomyšl - obor předškolní pedagogika

Zájmy: ruční práce, práce s dětmi, pohyb v přírodě, zdravá výživa

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Alžběta Plašilová

Vzdělání: VOPgŠ Litomyšl - obor speciální pedagogika (dálkové studium)

Zájmy: výtvarné a tvořivé činnosti, hra na kytaru, cestování, práce s dětmi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kateřina Nešpoříková

Vzdělání: Spgš - obor předškolní pedagogika

Zájmy: hudební výchova, hra na kytaru, práce s dětmi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Marcela Klusáčková na RD

Vzdělání: SPgŠ Litomyšl - obor předškolní pedagogika

Zájmy: zpěv, hra na kytaru, lyžování, práce s dětmi, kreativní činnosti

Mgr. Klára Komárková na RD

Vzdělání: PdF TU v Liberci, SOAVOSHK - studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika

Zájmy: tanec, práce s dětmi, literatura, cyklistika

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Provozní zaměstnanci:

Iva Sejkorová ... vedoucí stravování

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Martina Nováková ... kuchařka

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lubomír Sychra ... technický pracovník

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------