Přírodní zahrada

Funkční přírodní zahrada nabízí zdravé a podnětné prostředí pro děti z MŠ Chleny.

Umoňuje dětem přirozený pohyb v přírodním terénu, vede k aktivnímu učení, pozorování,

prožívání hry v přírodě, posilování kontaktu dětí s přírodou.

 

Hraní v přírodě pomáhá dětem rozvíjet pozorovací schopnosti a tvořivost, vzbuzuje pocit klidu

a pocit sounáležitosti s přírodou.

 

Děti si prostě potřebují hrát venku. Výzkumy ukazují, že děti, které si hrají pravidelně v přírodním prostředí,

vykazují pokročilejší motorické dovednosti včetně koordinace pohybů, rovnováhy a obratnosti

a mají menší sklony k nemocem.

 

 

Když si děti hrají v přírodním prostředí, jejich hra je pesřejší, nápaditější a kreativnější,

což podporuje jazykové dovednosti a spolupráci.

 

Školní zahrada je sdílený prostor, o kterém děti mohou spolurozhodovat,

a učit se tak umění diskuse i odpovědnosti.

 

Školní zahrada spoluutváří komunitu, může se stát místem setkávání a společných aktivit dětí i dospělých.