Stravné a školné

 - obědy se odhlašují vždy den předem osobně nebo telefonicky na čísle 728 400 123 do 12.00 hodin, pouze první den nemoci, za předpokladu, že rodiče nemohli stravné včas odhlásit, může být oběd odebrán do jídlonosiče

- v pondělí je možné oběd odhlásit na tentýž den do 8.00 hodin

- neodhlášený nebo neodebraný oběd je strávníkovi účtován

- stravné musí být zaplaceno nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce, školné za aktuální měsíc

- číslo účtu: 223 942 118/0300                                                                                                                                                                              

- od září ZMĚNA PLATBY STRAVNÉHO , každý měsíc stejná částka /částka je vyvěšena na nástěnce v MŠ/, proto si múžete zařídit trvalý příkaz ŠKOLNÉ + STRAVNÉ      /částka za školné zůstává stejná/