Berušky

Paní učitelky:    Kateřina Nešpoříková

                        Mgr. Stanislava Březinová

 

Třída Berušek je třída pro maximálně 15 nejmenších dětí 2-3 letých. Je umístěna v přízemí budovy, vybavena hračkami a pomůckami vhodnými a bezpečnými pro dvouleté děti. Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid v průběhu celého dne.

Dětem je ponecháván dostatek času na realizaci činností, dostatečný odpočinek. Činnosti jsou přizpůsobeny možnostem a schopnostem těchto nejmenších dětí. Děti mají stálý pravidelný denní režim, více klidu a maximální individuální péči. Personálně jsou posíleny doby se zvýšenou potřebou dopomoci (stravování, oblékání, ...)