plán - Berušky

Květen

týdenní témata:             Máme se rádi s mámou a tátou

                                      Naše maminka má svátek

                                      Jak je barevná kvetoucí příroda

 

Ranní činnosti a volné hry dětí:

   - tvoření

   - individuální a skupinové hry

    - konstrukční hry, velké molitanové kostky

   -  stavění silnic a kolejí pro vlaky a auta  

   -  kuchyňka

   - hra s panenkami

    - knížky

    - skládačky

    - pexeso

 

Komunitní kruh:

  - ranní rituály - společná básnička

                        - zdravíme se, vítáme se

                        - povídání o podzimu - roční období, měsíce, dny, počasí

                        - povídání o podzimu

                        - povídání o tom jak bychom se měli na podzim oblékat

                       

Ranní cvičení:

    - cvičení nápodobou

    - cvičení s hudbou - tanečky

    - básničky s pohybem

    - cvičení s míčky, plyšáky, ..., lavička, žíněnka

 

Řízené činnosti:

    - pracovní a výtvarné činnosti

    - básničky

    - písničky, rytmizace na hudební nástroje

    - pohádky - dramatizace

    - pohybové hry

 

Průběžně:

    - sebeobsluha, stolování, společenské chování, adaptace

                   

                        -