Květen

týdenní témata:             Máme se rádi s mámou a tátou

                                      Naše maminka má svátek

                                      Jak je barevná kvetoucí příroda

 

 

Ranní činnosti:

 • malování pastelky a fixami dle vlastní fantazie dětí
 • deskové hry u stolečků
 • hry na koberci – konstruktivní stavebnice
 • prohlížení obrázkových knížek
 • zažehlovací korálky
 • šablony

 

Komunitní kruh:

 • ranní rituály (přivítání básničkou, seznámení s týdenním tématem a činnostmi)
 • navozujeme přátelskou atmosféru ve třídě
 • povídání si na téma rodina – představujeme členy své rodiny, jak se jmenuje moje maminka, jak se jmenuje můj tatínek, jak se jmenují moji sourozenci, jaká maminka a tatínek je, jak vypadají, co mají rádi, kde pracují, čím svoji maminku a tatínka potěším, z čeho budou mít radost,…
 • povídání si na téma rozkvetlá příroda – jaké kytičky a stromy nám právě kvetou, pozorování při vycházkách, jak se k přírodě chováme a jak se chovat nesmíme

 

Ranní cvičení:

 • cvičení na hudbu
 • pohybové básničky
 • napodobení pohybů paní učitelky
 • osvojovat si poznatky o pohybových činnostech

 

Řízené činnost:

 

výtvarná a pracovní činnost:

 • kreslit na základě citového prožitku
 • vyrábění přáníček pro maminky
 • individuální kresba maminky
 • malování temperami, pastelkami, fixami, voskovkami
 • malování dle vlastní fantazie
 • obkreslování šablon
 • vystřihování, lepení

 

básničky:

 • básnička o mamince
 • básničky s pohybem
 • rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitaci

 

písničky:

 • nacvičování na vystoupení
 • využití orffových hudebních nástrojů
 • udržet melodii, rytmus

 

 

pohybové hry

 • zdokonalování pohybových činností 
 • snažit se pochopit pravidla hry
 • hrát férově a nepodvádět
 • umět prohrát

 

grafomotorická cvičení:

 • uvolnění ruky, správné držení tužky
 • pracovní listy – obtahování různých tvarů

 

pobyt venku:

 • vyžití na zahradě MŠ – kola, koloběžky, pískoviště, kuchyňka, křídy, obruče,…
 • vycházky - pozorování kvetoucích stromů a kytek

 

průběžné činnosti:

 • základy slušného chování
 • dodržování hygienických návyků
 • základy stolování
 • sebeobsluha