KVĚTEN

 

týdenní témata:            Máme se rádi s mámou a tátou

                                     Naše maminka má svátek

                                     Jak je barevná kvetoucí příroda

 

Na počátku dubna jsme s dětmi oslavili Velikonoce. Kluci si donesli pomlázky a vyšlehali holčičky, aby nám neuschly. Poté kluci dostali od holčiček malou odměnu. Další naší akcí byl výchovný koncert v Kostelci nad Orlicí, kam jsme jeli s dětmi linkovým autobusem. Dětem se písničky moc líbily, měly možnost si zazpívat i zatancovat. Na konci představení si děti mohly prohlédnout hudební nástroje, na které muzikanti hráli.

V dubnu také proběhl úklid zahrady s rodiči. Všem zúčastněným moc děkujeme J.

Koncem dubna jsme začali jezdit plavat. Fotky jsou ke zhlédnutí ve složce Fotogalerie. Z výrazů dětí je zřejmé, že si plavání velice užívají. Jsou jim nabídnuté různé aktivity (např. hry s plaveckými pomůckami, skákání do vody, jízdy na skluzavkách a další). Děti také s plavčicemi využívají vířivku a páru, aby se ohřály.

 

 

Ranní činnosti:

 • malování pastelky a fixami dle vlastní fantazie dětí
 • modelína – modelování členů rodiny (maminku, tatínka, sestřičku nebo bratříčka)
 • deskové hry u stolečků
 • hry na koberci – konstruktivní stavebnice
 • prohlížení obrázkových knížek

 

Komunitní kruh:

 • ranní rituály (přivítání básničkou, seznámení s týdenním tématem a činnostmi)
 • navozujeme přátelskou atmosféru ve třídě
 • povídání si na téma rodina – představujeme členy své rodiny, jak se jmenuje moje maminka, jak se jmenuje můj tatínek, jak se jmenují moji sourozenci, jaká maminka a tatínek je, jak vypadají, co mají rádi, kde pracují, čím svoji maminku a tatínka potěším, z čeho budou mít radost,…
 • povídání si na téma rozkvetlá příroda – jaké kytičky a stromy nám právě kvetou, pozorování při vycházkách, jak se k přírodě chováme a jak se chovat nesmíme

 

Ranní cvičení:

 • cvičení na hudbu
 • pohybové básničky
 • překážkové dráhy (lavička, lano, žíněnka, hradrové kostky, žebřík,…)
 • napodobení pohybů paní učitelky
 • osvojovat si poznatky o pohybových činnostech

 

Řízené činnost:

 

výtvarná a pracovní činnost:

 • kreslit na základě citového prožitku
 • vyrábění dárečků pro maminky
 • malování temperami, pastelkami, fixami, voskovkami
 • malování dle vlastní fantazie
 • obkreslování šablon
 • vystřihování, lepení

 

básničky:

 • básnička o mamince
 • básničky s pohybem
 • rozvíjet jazykové dovednosti – výslovnost, přednes, recitaci

 

písničky:

 • nacvičování na vystoupení
 • využití orffových hudebních nástrojů
 • udržet melodii, rytmus

 

pohybové hry

 • zdokonalování pohybových činností 
 • snažit se pochopit pravidla hry
 • hrát férově a nepodvádět
 • umět prohrát

 

grafomotorická cvičení:

 • uvolnění ruky, správné držení tužky
 • pracovní listy – obtahování různých tvarů

 

pobyt venku:

 • při pěkném počasí budeme s dětmi trávit čas na zahradě
 • budeme chodit na vycházky, pozorovat kvetoucí stromy a kytičky
 • také zavítáme na hřiště, kde budou mít děti možnost se pořádně vylítat a vyřádit

 

průběžné činnosti:

 • základy slušného chování
 • dodržování hygienických návyků
 • základy stolování
 • sebeobsluha