ZÁŘÍ

 

Prázdniny jsou za námi a máme tu nový školní rok. První den ve školce bude seznamovací. Budeme mít mezi sebou pár nových dětí, tudíž je musíme seznámit s ostatními a s prostředím naší školky. Budeme hrát hry, kde si děti jména svých kamarádů lépe zapamatují.

První týden nás také čekají pravidla naší školky. Děti se s nimi seznámí a postupně si je osvojí. Nové značky budou mít děti možnost si lépe vrýt do paměti při výtvarné činnosti, kdy dostanou omalovánku se svojí značkou a dle předlohy si ji vybarví.

V měsíci září nás s dětmi čeká spousta zajímavých činností. Zavedeme si ranní rituály, které se nám budou každý den opakovat. V komunitním kroužku si budeme vyprávět na dané téma, budeme se učit neskákat si do řečí a nechat domluvit kamaráda. Naší každodenní rutinou bude pohyb, ať už cviky protahovací, uvolňovací nebo opičí dráhy, pohybové hry, tanečky na hudbu a jiné. Budeme se učit nové básničky, zpívat písničky, vytvářet různé výrobky, malovat, hrát pohádky a jiné zajímavé činnosti pro děti.  

 

 

Týdenní témata:             Škola nás volá

             Mám kamarády?

             Tady jsem doma

 

 

Ranní činnosti:

 • Hry v námětových koutcích – kuchyňka, koutek s panenkami
 • Individuální rozhovory s dětmi
 • Deskové hry u stolečků
 • Omalovánky, pracovní listy
 • Stavebnice na koberci

 

Komunitní kruh:

 • Ranní rituály – přivítání se básničkou a písničkou
 • Seznamovací hra – Jak se jmenuješ?
 • Seznámení dětí s prostředím třídy a MŠ
 • Seznámení dětí s pravidly ve školce – znát je a umět se podle nich chovat
 • Vypravování zážitků z prázdnin – nebát se mluvit před ostatními
 • Povídání si o kamarádech – jak se jmenují, jak se k nim chováme
 • Domov – Vím, kde bydlím?, jmenování členů rodiny, rozvíjení kladných citových vztahů dětí k rodině, příbuzným a kamarádům, navozování pohodové atmosféry ve třídě

 

Ranní cvičení:

 • Pohybové písničky – cvičíme podle textu písně
 • Lokomoční pohyby – chůze, chůze po špičkách, poskoky – skoky, běh, lezení, plazení
 • Napodobování pohybů paní učitelky – protahovací, uvolňovací cviky
 • Cvičení na písničky Míši Růžičkové – tanečky

 

Řízené činnost:

 

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Malování pastelkami, temperami
 • Stříhání, lepení
 • Obkreslování šablon

 

Básničky:

 • Básničky s pohybem
 • Rozvíjení jazykové dovednosti - správná výslovnost
 • Schopnost zapamatovat si

 

Písničky:

 • Písničky k tématu podzim
 • Využití dětských hudebních nástrojů
 • Snaha udržet melodii, rytmus
 • Doprovod na kytaru

 

Pohybové hry

 • Snažit se pochopit pravidla hry
 • Hrát férově a nepodvádět
 • Umět prohrát

 

Grafomotorická cvičení:

 • Protažení rukou, uvolnění zápěstí, procvičení prstíků
 • Správné držení tužky
 • Pracovní listy ve formátu A3

 

Pohádky:

 • Seznámení s klasickými pohádkami
 • Poslech, převyprávění
 • Dramatizace

 

Pobyt venku:

 • Vycházky vesnicí – pozorování měnící se přírodu
 • Při pěkném počasí pobyt na zahradě MŠ
 • Krmení koziček Adámka, Evičky a Lejly

 

 

Průběžné činnosti:

 • Základy slušného chování
 • Upevňování třídních pravidel
 • Dodržování hygienických návyků
 • Bezpečnost při aktivitách
 • Sebeobsluha
 • Základy stolování