Leden

Začátkem prosince jsme s dětmi ve školce přivítali Mikuláše s čertem a andělem. Děti byly statečné a zvládly to na jedničku. V průběhu měsíce jsme s dětmi pekli perníčky, zdobili stromeček a užívali si vánoční atmosféry.

Každý den jsme si v kroužku rozbalovali dárečky, které děti průběžně nosily. Děti měly z dárečků obrovskou radost. Všem za dárečky moc děkujeme J.

Vánoce ve školce proběhly v klidu, s příjemnou atmosférou. Děti už od rána chodily ve svátečním oblečení, měli jsme sváteční svačinku a sváteční oběd. Po svačince následovalo rozbalování dárečků od Ježíška. Také jsme si s dětmi povídali o vánočních tradicích, jaké známe a rozkrajovali jsme jablíčko. Vánoční den ve školce jsme zakončili besídkou pro rodiče.

 

Týdenní témata:

-          Zimní hry a sporty

-          Půjdu k zápisu

-          Masopust

 

Ranní činnosti:

-          hra s novými hračkami od Ježíška

-          hra s modelínou u stolečků - modelování, vykrajování, válení

-          prohlížení nových knížek

-          konstruktivní hry (dřevěné magnetické kostky, plastové kostky, stavebnice,…)

-          hry v námětových koutcích (kuchyňka, koutek s panenkami)

 

Komunitní kruh:

-          ranní rituály (nová uvítací básnička, opakování dnů v týdnu, jmenování kamarádů, kteří chybí, vytleskávání 

           slabik ve slovech)

 

Komunikace na téma:

-          Vánoce – Co jsme dostali od Ježíška?

                        -  Který dárek se mi nejvíce líbil?

                        -  Které pohádky jsme o Vánocích viděli?

-          Tři králové – Kdo jsou tři králové? Jak se jmenují? Kam šli? Co nesli za dary?

-          Zimní sporty – Které zimní sporty znám?

                                - Jaké vybavení k danému sportu potřebuji?

                                -  Jak se musíme do zimy obléknout?

                                -  V jakém ročním období se zimní sporty konají?

                                -  Jaké další roční období znám?

-          Zvířátka v zimě - Jmenování zvířátek podle obrázku.

                                    -  Rozlišení zvířátek, která v zimě spí, a která ne.

-          Půjdu k zápisu – povídáme si o tom, co všechno budou muset děti znát, než půjdou do školy: učíme se 

           pojmenovat barvy, poznat a pojmenovat geometrické tvary, umět počítat do 10 a vědět, jak čísla vypadají, učíme 

           se vytleskávat slabiky ve slově, učíme se dny v týdnu, měsíce a roční období, učíme se pojmenovat zvířata a 

           jejich mláďata

 

-          Masopust – seznámení dětí s tradicí Masopustu

                            -  ukázka obrázků masek

                            -  napodobování masek (nazlobená, veselá, smutná, nešťastná,…)

 

 

Ranní cvičení:

-          co nejpřesnější napodobování pohybů paní učitelky

-          protahování částí těla, posilovací cviky

-          překážkové dráhy – skoky obounož, skoky po jedné noze, prolézání, přelézání, plazení, dřepy, házení a chytání 

           míče,…

-          cvičení na hudbu

 

Grafomotorika:

-          uvolnění ruky, zápěstí, správný úchop tužky

-          obtahování tvarů, dokreslování tvarů (kruhy, čtverce, křížky,…)

 

Předčtenářská gramotnost:

-          poslech a převyprávění pohádky „O rukavičce“

-          jmenování postav, které v pohádce vystupují

-          dramatizace pohádky

 

Básničky a písničky:

-          básničky o zimě - pohybový doprovod, umět a nebát se přednést sám

-          písničky o zimě – doprovod na orffovy hudební nástroje, doprovod na kytaru, umět hrát do rytmu, udržení rytmu 

           a melodie, tleskání do rytmu, tanečky

 

Pohybové hry

-          hry na sněhu (stavění iglú, stavění sněhuláka, bludiště ve sněhu, ježdění na lopatách,…)

-          pohybové hry ve třídě se zimní tématikou

 

Výtvarná a pracovní činnost:

-          práce s temperovými barvami – výroba zimních obrázků

-          obkreslování, stříhání

-          práce s různými druhy materiálů na zdobení

 

Pobyt venku:

-          vycházky do přírody

-          zahrada MŠ

-          hřiště