Listopad

Týdenní témata:

 • Co umí vítr a déšť
 • Moje tělo a zdraví
 • Když kamarád stůně

 

Ranní činnosti:

 • Modelování u stolečku
 • Námětové hry (na doktora, na rodinu, na lékárníka,…)
 • Vybarvování omalovánek
 • Prohlížení knížek, encyklopedií
 • Deskové hry
 • Volná hra na koberci – konstruktivní stavby z různých stavebnic

 

Komunitní kruh:

 • Ranní rituály – svolání se do kroužku, přivítání se písničkou, spočítání kamarádů, jmenování dnů v týdnu
 • Na začátku týdne - povídáme si o víkendu, co jsme dělali, co jsme zažili
 • Na konci týdne – povídáme si o tom, co nás nejvíce bavilo a co bychom si chtěli zopakovat

 

        Další témata ke konverzaci:

 

Co umí vítr a déšť

 • Poslech pohádky „O dešti, větru a velkém černém mraku“ – soustředěnost, odpovědi na otázky
 • Jak se do takového počasí musíme obléknout
 • Sluchové rozkládání slov na slabiky, vytleskávání slabik ve slově (př. vítr, déšť, mrak, sluníčko, mlha, kapička,…)
 • Porovnávání velikostí (větší x menší)

 

Moje tělo a zdraví

 • Pohádka „O bolavé pusince“ – poslech, převyprávění
 • Pojmenováváme části těla – ukazování
 • Hádanky na téma části těla
 • Hledáme rýmy k částem lidského těla (př. nos – kos,…)
 • Učíme se naše smysly – ukazujeme si obrázky, správně přiřazujeme
 • Porovnáváme se – děti hledají rozdíly mezi dvěma vybranými kamarády (př. barva vlasů, výška, tvar obličeje,…)
 • Jak se staráme o naše zdraví
 

Když kamarád stůně

 • Co děláme, když jsme nemocní
 • Jak se staráme o své zdraví
 • Víme, co znamená číslo 155?
 • Kdo je pan doktor/ paní doktorka – kde je najdeme

 

Ranní cvičení:

 • Procvičování chůze a běhu se změnami hudebního doprovodu
 • Hry na tělo (vyjadřování např. tichý déšť, silný liják, slabý vánek,…)
 • Básničky s pohybem
 • Tancujeme na písničky
 • Pohybové hry – na znamení spojujeme části těla, které jsme se naučili
 • na vitamín a bacil (předávání míčů)
 • Psychomotorická cvičení – hry s padákem – kapičky deště (děti chodí dokola po padáku a schovávají se do barevných louží – opakují barvy)
 • schovávaná pod deštník (děti chodí dokola s padákem na hudbu, když hudba přestane hrát, děti se musí schovat pod padák)

 

Grafomotorika:

 • Správný úchop tužky
 • Pracovní listy, sešit – obtahování předkreslených tvarů

 

Předčtenářská gramotnost:

 • Pohádka „O dešti, větru a velkém černém mraku“ – poslech, převyprávění, odpovědi na otázky
 • Pohádka „O bolavé pusince“ – poslech, převyprávění, poučení

 

Básničky a písničky:

 • Zapamatovat si krátký text, melodii
 • Umět správně tleskat do rytmu
 • Doprovod na Orffovy hudební nástroje
 • Doprovod na kytaru
 • Nacvičování písniček a básniček na vystoupení u rozsvícení vánočního stromu a na vánoční besídku

 

Pohybové hry

 • Pochopit pravidla hry
 • Nebát se do hry zapojit a užít si ji

 

Výtvarná a pracovní činnost:

 • Holínka v kaluži – vystřižení holínky, namalování barvami, vyzdobení holínky, kaluž – rozfoukávání barvy brčkem
 • Moje tělo – pracovní činnost, stříhání, skládání papíru, malování obličeje
 • Bacil – rozfoukávání barev brčkem, vystřižení a nalepení očiček

 

Pobyt venku:

 • Procházky po vesnice, do přírody
 • Volná hra na hřišti
 • Pozorování změn počasí
 • Pobyt na zahradě MŠ

 

Průběžné činnosti:

 • Základy slušného chování
 • Základy stolování
 • Upevňování třídních pravidel
 • Dodržování hygienických návyků
 • Sebeobsluha