ÚNOR

Už skoro polovina zimy je za námi a sníh, na který děti čekají pořád nikde. Doufáme, že nám ještě napadne a budeme moci chodit s dětmi sáňkovat.

Začátek ledna jsme s dětmi oslavili tradici Tří králů. Převlékli jsme je do kostýmů a chodili jsme po vesnici a zpívali. Také jsme navštívili Betlém v místním Kostele svatého Apolináře, který se dětem moc líbil.   

 

Týdenní témata:

-            Hádej, čím jsem

-            Co děláme celý den a celý rok

-            Čím cestujeme

-            Řeky a moře

 

Ranní činnosti:

-         Opakování barev a geometrických tvarů

-         Vybarvování omalovánek, vypracovávání pracovních listů

-         Volná hra na koberci

-         Konstruktivní hry – magnetická stavebnice, lego, plastové a dřevěné kostky

-         Deskové hry u stolečků

 

Komunitní kruh:

-          Ranní rituály (velké kolo, básnička, seznámení dětí s denním programem)

 

Komunikace na téma:

 

-         Povolání (Čím je moje maminka a tatínek a kde pracují, Čím bych chtěl/a být až budu velký/á)

-         Jmenování dnů v týdnu, učíme se měsíce, roční období, části dne

-         Dopravní prostředky (čím cestujeme – jmenování, hledání rozdílů mezi dopravními prostředky,…)

-         Vodní svět (rozlišování vodstva na Zemi na potoky, řeky, rybníky, jezera, moře a oceány, prohlížení mapy,…)

 

 

Ranní cvičení:

-         Zdravotní cvičení, protahovací cvičení, balanční cvičení

-         Cvičení na hudbu

-         Napodobování dopravních prostředků

-         Pohybové hry

-         Překážková (opičí) dráha – kotoul vpřed, válení sudů, přitahování se na lavičce, přeskakování kostek,     

          chůze po laně,…          

 

Grafomotorika:

-         správný úchop tužky

-         pracovní listy

-         obtahování svislých a šikmých čar, spirály

-         horní, dolní oblouk

 

Předmatematická gramotnost:

-         Spojování stejného počtu obrazců

-         Vybarvování obrazců na straně, kde je jich více

 

Básničky a písničky:

-         Básnička „Povolání“ – jmenujeme si činnosti různých povolání

-         Písnička „Dělání“ – doprovod na kytaru, tleskání do rytmu

-         Básnička „Semafor“ – poučení o bezpečnosti na přechodu pro chodce

-         Básnička „Samá voda“ – jak funguje koloběh vody

-         Písnička „Holka modrooká“ – doprovod na orffovy hudební nástroje

-         Písnička „Večerníček“ – doprovod na kytaru, povídáme si, jaký je náš nejoblíbenější večerníček

 

Pohybové hry

-         Pochopit pravidla hry a hrát férově, nepodvádět

-         Zapojit se mezi ostatní, hrát týmově

-         Rozvoj hrubé motoriky u dětí

-         Hry na rozvoj paměti

 

Výtvarná a pracovní činnost:

-         Kominík na komíně – vybarvení, vystřižení, nalepení – použití vodových a temperových barev, 

          pastelky, nůžky, lepidlo

-         Strom 4 ročních období – obkreslování šablon, stříhání, mačkání krepového papíru, trhání a lepení vaty, 

          použití barevných papírů, temperových barev

-         Dopravní značka „Přechod pro chodce“ – malování temperovými barvy, stříhání a lepení proužků, 

          vystřižení a nalepení chodce

-         Chobotnice – skupinová práce dětí, slepování proužků k sobě

 

Pobyt venku:

-         Procházky po vesnici

-         Volné hry na hřišti

-         Při přijatelném počasí, pobyt na zahradě