Včeličky

Paní učitelka:   Iveta Eliášová

 

Třída Včeliček je pro 5 - 7 leté děti, je určena předškolákům, jejichž předškolní výchova je zaměřena na přípravu pro nástup do první třídy základní školy. Je to menší třída pro max. 15 dětí, její členění dětem dostatečně poskytuje podněty k rozmanitým činnostem i pohybovým aktivitám. Využití třídy je účelné a vytváří optimílní podmínky k realizaci jednotlivých činností a aktivit předškolní výchovy. Je to klidné a podnětné prostředí pro soustředění na činnosti.

Po obědě mají děti relaxaci, četbu a věnují se klidově relaxačním činnostem, předškolní přípravě. Během této doby se u dětí po týdnu střídá paní učitelka Alžběta Plašilová.