Leden     

Témata:

 • Paní zima jede
 • Zimní sporty a hry
 • Půjdu k zápisu
 • Masopust

Ranní hry:

 • Společenské stolní hry – dodržování pravidel, umět přijímat případný neúspěch
 • Stavby z různých stavebnic – poznávání různých materiálů, využití a manipulace s ním, spolupracovat s ostatními dětmi
 • Vybarvování omalovánek
 • Skládání puzzle – soustředit se na činnost
 • LOGICO – rozvoj myšlení, soustředěnosti, postřehu

Komunitní kruh:

 • Ranní rituál: To jsem já, to jsi ty – přivítání písničkou, kolik nás je, kdo chybí
 • Vyprávění co jsme prožili o Vánocích, o víkendu
 • Jaký máme rok, roční období, měsíc, den, počasí, náladu a proč, s čím potřebuji pomoci a jak bych mohl pomoci druhým?
 • Tři králové – příběh, sbírka – Proč? Na co? Jak? Kdy?
 • Jaké znám zimní sporty?
 • Co už dovedu, jaké sporty bych chtěl umět?
 • Co se mi v zimě líbí x nelíbí a proč?
 • Co je to masopust – seznámení s tradicemi

Ranní cvičení:

Zdravotní cvičení – správné držení těla, cvičení s prvky jógy

Posilovací cvičení

Pohybové hry – honičky

                           -nápodoba bruslení – hra s kartonem

                          -nápodoba tanečních kroků

                          -vlastní pohybová improvizace na hudbu

Cvičení obratnosti – podlézání, přelézání, přeskoky, chůze po šikmé ploše, plazení, výskok, rovnováha – chůze po lavičce, laně, poskoky na jedné noze, chůze v nerovném terénu, na sněhu, na ledu

Hry se sněhem a na sněhu – bludiště ve sněhu, klouzání, jízda na bobech, stavby ze sněhu, jízda na běžkách

Grafomotorika:

 • Kličky horní a dolní vázané
 • Kresba podle říkanky – SNĚHULÁK
 • Úchop tužky, uvolnění paže, ruky, prstová cvičení, správné sezení při práci

Předmatematické představy:

 • Orientace v prostoru
 • Porovnávání velikosti, hmotnosti, délky, množství
 • Umět vyjádřit – o…více, o…méně
 • Orientovat se v řadě do 10
 • Stavby podle nákresu
 • Třídění podle tvarů a barev

Jazykové činnosti:

 • Četba příběhu Tří králů – převyprávění, určování vlastností
 • Vyprávění pohádek a příběhů podle obrázků
 • Četba pohádek, příběhů – dovyprávění konce – jak to bylo dál, co by se mohlo stát, vymýšlení jiného konce – rozvoj fantazie
 • Zapamatovat si krátký text básniček
 • Vytleskávat slova
 • Určovat počáteční a poslední písmeno ve slově
 • Soustředěně poslouchat příběh, vyprávění, hudbu
 • Znát své jméno, bydliště, adresu
 • Dramatizace jednoduchých rolí

Hudební činnosti:

 • Rozlišování rytmu – rytmizace – využití Orf. Nástrojů
 • Poslech hudby
 • Poslech a zpěv písní se zimní tématikou
 • Hra na ozvěnu – vytleskávání rytmu

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Míchání barev, experimenty s barvou
 • Malba temperovými barvami – Tři králové
 • Vybarvování omalovánek – Betlém
 • Vystřihování, lepení – úchop nůžek
 • Koláž – zimní krajina
 • Tisk a malba na látku
 • Vystřihování a vybarvování karnevalových masek

Pobyt venku

 • Hry na školní zahradě – volné hry, zdolávání překážek, cvičení obratnosti, péče o zvířátka
 • Vycházky do přírody – pozorování změn v přírodě, hry se sněhem a na sněhu
 • Bobování, jízda na běžkách
 • Vycházky s malými kamarády – bezpečná chůze ve dvojicích, volný pohyb na louce, na hřišti, dodržování určených pravidel