Únor

 

Měsíc leden nám rychle utekl. Sice jsme si neužili zimních radovánek, ale užili jsme si spoustu zajímavých her, činností, tvoření i společných akcí. Na začátku ledna jsme navštívili místní kostel, kde si děti prohlédly betlém a zazpívaly vánoční písničky. Moc se jim tam líbilo. Vydařil se nám i průvod Tří králů. Na závěr měsíce se konal karneval. Všem děkujeme za krásné kostýmy, ze kterých měly děti obrovskou radost. Užily si mnoho her, tanečků, soutěží i závěrečnou tombolu – vše ve fotogalerii.

Týdenní témata:

 • Hádej, čím jsem
 • Co děláme celý den a celý rok
 • Čím cestujeme

Ranní hry:

 • Stavby z kostek - zeď, komíny, hrady
 • Konstruktivní stavebnice
 • Hra s autíčky – dopravní koberec – pravidla, dopravní situace, značky
 • Modelování – vánočky, koláčky
 • Hra na lékaře zubaře, záchranáře, kadeřnice, prodavačku, učitelku
 • Prohlížení knížek
 • Prohlížení obrázků na magnetické tabuli

Cvičení:

 • Zdravotní cvičení, jóga pro děti
 • Cvičení podle říkadel
 • Kotouly, přeskoky, plazení – cvičení obratnosti
 • Házení a chytání míče
 • Honičky
 • Postřehové hry  - reakce na signál, barvu, tísňová čísla
 • Namotávání hadice – lana

 

Pohybové hry:

 • Na kominíka, Na barevná auta, Na barevné vlaky, Na kouzelníka, Řidiči a semafor

 

Komunitní kruh:

 • Co jsou profese, povolání
 • S jakými profesemi jsem se od narození setkal?
 • Čím jsou mí rodiče?
 • Proč chodí do práce?
 • Poznávání a popis jednotlivých profesí podle obrázků, přiřazování nářadí, nástrojů k jednotlivým profesím
 • Co jednotlivé profese vykonávají
 • Co jsou dopravní prostředky a jak je dělíme
 • Čím jsem už cestoval?
 • Můj denní režim – co kdy dělám
 • Moje zájmy, záliby

Předčtenářská gramotnost

 • Vytleskávání slov, určování první a poslední hlásky, tvoření a předávání rytmu, hádanky – i děti dětem
 • Dramatizace pohádky O Palečkovi
 • Určování prstů na ruce
 • Linky – kdo volá (jméno, příjmení), co se stalo, kde se to stalo
 • Obrázkové čtení – doplňování správného tvaru podstatných jmen
 • Četba pohádek – převyprávění podle otázek, samostatně

Předmatematické představy

 • Porovnávání počtu, dopočítávání
 • Porovnání Přiřazování čísel k jednotlivým obrázkům
 • Poznávání a určování čísel na linky tísňového volání
 • Poznávání čísel na hodinách
 • Orientace v čase – včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, odpoledne, večer, v noci

Hudební činnosti:

 • Poslech hudby, poznávání písniček podle melodie, poznávání výšky tónu – porovnávání, určování – pomalé x rychlé tempo
 • Taneční improvizace na hudbu
 • Poznávání podle zvuku – zvukové kostky – přiřazování

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Malování kuličkami
 • Stavění iglú z kostek cukru
 • Malba zimní krajiny – práce s temperovými barvami – odstíny modré, malba stromu, vystřihování a lepení ptáčka
 • Malba profese – čím bych chtěl být
 • Hnětení těsta, válení válečků, pletení housek
 • Vystřihování, lepení – zeď z cihel
 • Prostorové stavby z kukuřičných kuliček

Grafomotorika:

 • Pila
 • Tašky na střeše
 • Žebřík
 • Kutálení Koblížka

Písničky, básničky:

Písně:

 • Kalamajka
 • Ukolébavky
 • Kominická
 • Popeláři

Básničky:

 • Básnička Dřevorubec
 • Řežme dříví na polínka

Pobyt venku:

 • Vycházky, pozorování přírody, volný pohyb na hřišti, honičky, pohyb na školní zahradě – dle počasí – hry se sněhem a na sněhu, bobování

Průběžně:

 • Opakujeme dny v týdnu, orientace v čase, samostatné vyprávění o obrázku, orientace v prostoru, opakování tvarů, barev, porovnávání počtu, vytleskávání slov, určování první a poslední hlásky, správný úchop tužky, sezení při práci