Červen

Týdenní témata:

 • Jak oslavujeme svátek dětí
 • Kniha je studnice moudrosti
 • Planeta Země
 • Hurá na prázdniny!

Květen nám opět utekl jako voda. Děti úspěšně dokončily plavání, většina z nich se vody nebojí,  potápí se a s drobnými pomůckami plavou na hloubce. Všechny si zasloužily pochvalu a dostaly drobné odměny.

V červnu nás čeká oslava Dětského dne, školka v přírodě, Zahradní slavnost s pasováním školáků a předškoláků, možná ještě jeden delší výšlap, ale i mnoho zábavy na naší krásné zahradě, i ve třídách MŠ.

 

Ranní činnosti:

 • společenské hry
 • konstruktivní stavebnice
 • námětové hry - hry v kuchyňce, domečku, obchůdku - společně s kamarády ve třídě Motýlků
 • individuální rozhovory s dětmi
 • individuální práce - využití LOGICA, knížek pro předškoláky, encyklopedií

Komunitní kruh:

 • rozhovory s dětmi na jednotlivá témata - umět se souvisle vyjadřovat, nebát se vystoupit před ostatními, formulovat správně věty

Témata našich rozhovorů:

 • Jak slavíme Den dětí? - co bychom chtěli dělat
 • Jaké knížky mám nejraději? Co čteme? Proč je dobré číst?
 • Naše planeta Země - Země, Vesmír, kontinenty, lidé, ekologie
 • Těšíme se na prázdniny? - Kam se chystám? Jak s představuji místo dovolené? Co budu dělat?

Ranní cvičení:

 • opakování cvičení podle říkadel
 • zdravotní a protahovací cviky
 • cvičení podle hudby - rytmus
 • pomalé x rychlé tempo
 • překážková dráha - podlézání, plazení, přelézání, přeskoky,...

Grafomotorika:

 • opakování grafomotorických cviků na menší formát
 • úchop tužky
 • uvolnění ruky, prstová cvičení

Předmatematické představy:

Opakování - dopočítávání, porovnávání určitého počtu, řazení podle velikosti, třídění, určování tvarů

Předčtenářská gramotnost:

 • Poslech četby - soustředit se, umět převyprávět - podle otázek, samostatně
 • Vyprávění podle obrázků
 • Zapamatovat si krátký text - hra Maminka koupila, básničky, říkadla
 • Obrázkové čtení - doplňování správného tvaru podstatného jména
 • časová posloupnost
 • prostorová orientace

Básničky a písničky

 • zapamatovat si krátké texty a melodie
 • rytmická cvičení - opakování vytleskávání rytmu
 • taneční improvizace na melodie z CD - pomalé x rychlé tempo
 • rozlišování stoupající x klesající melodie
 • básnička Loučení se školkou
 • opakování písní, říkadel a básniček

Pracovní a výtvarné činnosti:

 • výroba nanuků
 • vyšívání záložky do knížky
 • sestavení pohádkové knížky
 • kresba v přírodě - krajina, strom, dům,...
 • zavazování tkaniček
 • péče o zeleninu a květiny na zahradě
 • péče o zvířátek na zahradě

Průběžně:

 • správné chování ke kamarádům, dospělým
 • chování k cizím lidem
 • bezpečnost