Měsíc říjen nám rychle utekl. S dětmi jsme měli mnoho krásných zážitků – viz foto. Povídali jsme si, malovali, poznávali ovoce a zeleninu, naučili se nové básničky a písničky, pekli koláčky. nakládali zelí, strouhali zeleninu, poznávali jsme bylinky z naší bylinkové zahrádky a vyráběli z nich ,,lektvar“ – ochucený ocet. Porovnávali jsme hmotnost na starých miskových vahách a vyráběli dekorace na Halloween, na který jsme se moc těšili. Děti si užily spousta legrace a zábavy, ale naučily se i něčemu novému. Protože jsou již předškoláky, plnily mnoho zajímavých úkolů.

Listopad

Témata:

Co umí vítr a déšť

Moje tělo

Když kamarád stůně

 

Ranní hry:

 • Hry dle výběru dětí – stavby z různých stavebnic, hra na lékaře a zubaře, společenské hry, modelování z modelíny, vystřihování, lepení, pozorování vypařování vody, vybarvování obrázků, prohlížení knížek, encyklopedií, LOGICO, přiřazování obrázků

Komunitní kruh:

 • Ranní rituály – To jsem já, to jsi ty

Témata našich rozhovorů:  

 • Povídáme si, co jsme prožili o víkendu
 • Četba pohádkového příběhu – převyprávění podle otázek, kladné a záporné vlastnosti postav
 • Jaké je typické podzimní počasí? Jaké je počasí dnes?
 • Kde se bere déšť? – koloběh vody v přírodě – vysvětlení
 • Svátek Sv. Martina – četba a převyprávění legendy, oslavy – vyprávění jednotlivců
 • Popis těla podle obrázků
 • K čemu slouží některé naše vnitřní orgány?
 • Jak se chováme v případě nemoci? Jak se oblékat?
 • Jak se staráme o své tělo?
 • Smyslové hry
 • Jak předcházíme nemocem?
 • Jak pracuje lékař, zubař?
 • Koho povolám, kde najdu pomoc v případě potřeby – čísla 155, 158, 150

Ranní cvičení

 • Zdravotní cvičení – protahovací cvičení, prvky jógy, správné držení těla, posilování
 • Cvičení podle říkadel

Pohybové hry – honička s vyhýbáním a vysvobozováním, reakce na signál – dotyk částmi těla

Opakování – Kap, kap, kap – píseň s pohybem,

                      - Hlava, ramena, kolena, palce s ukazováním částí těla, zrychlování

Cvičení obratnosti – leh, sed, dřep, klek, plazení, výskok, rovnováha, kotoul, cval, poskoky

Hra – Na slepého – chůze ve dvojicích – jeden se zavázanýma očima

Nápodoba pohybů učitelky nebo vedoucího dítěte

Cvičení podle rytmu CD

Grafomotorika:

 • Oblouk horní vázaný – velký formát, pracovní list svetr
 • Kresba podle říkanky DEŠTNÍK velký + malý formát,
 • Rovné a svislé čáry
 • Uvolnění paže, ruky, prstová cvičení, sezení při práci, úchop tužky

Předmatematické představy:

Porovnávání počtu, řazení podle velikosti, použití řadových číslovek – první, druhý,…, prostorová orientace – vpravo, vlevo, nahoře, dole, uprostřed, vlevo od (orientace v řadě dětí), hra s přírodninami (kaštany) – např. vezmi o dva více, než mám já, o tři méně… (orientace v řadě do 10)

Jazykové činnosti:

Četba příběhu ,,O Svatém Martinovi“ – převyprávění, určování vlastností, vyprávění podle obrázku – co vidím – souvislé věty

Obrázkové čtení – doplňování správné tvaru podstatných jmen

Vytleskávání slov, rytmizace říkadel

Doplňování rýmů v říkadlech

Četba příběhu ,,Pepíček se bojí paní doktorky“ – převyprávění + dramatizace

Zapamatovat si text krátkých básniček (básničky viz. fotogalerie)

Hry se slovy – tvoření zdrobnělin

Vytleskávání slov – určování počtu slabik, prvního a posledního písmena ve slově

Hudební činnosti:

Poslech písniček, rozlišování veselé x smutné, vzestupné x sestupné melodie

Píseň – ,,Už Martin na bílém koni“ – naučit se písničku, využití Orf. Nástrojů

Píseň - ,,Dva mrazíci uličníci“ – rytmus, melodie, text písně, hra na orchestr

Hra ,,Na ozvěnu“

Výtvarné a pracovní činnosti:

 • Otisk ruky na látku

 

 • Výroba lucerničky – malováním na sklo
 • Malba deštníku podle říkadla – technika vymývání
 • Obkreslování + vystřihování ruky + dokreslování
 • Obkreslování kamaráda
 • Hra s barvami – pozorování míchání a překrývání barev, zapouštění do škrobu, vymývání
 • Skládání postavy z vystřižených papírových geometrických tvarů

Pobyt venku:

 • Vycházky s mladšími kamarády – bezpečná chůze ve dvojicích, pozorování podzimní výzdoby, změn v přírodě
 • Hry na školní zahradě – pozorování podzimní přírody, volné hry
 • Hra ,,Na slepého“ – vzájemná pomoc ve dvojicích
 • Hry na hřišti – honičky a hry dle výběru dětí