Květen

Týdenní témata:

 • Máme se rádi s mámou a s tátou
 • Naše maminka má svátek
 • Jak je barevná kvetoucí příroda

 

V měsíci květnu nás opět čeká plavání, vystoupení na Vrbici, plánujeme delší výšlapy po okolí a další zajímavé akce. Pokud to počasí dovolí, budeme více chodit na zahradu.

Ranní činnosti

 • Individuální rozhovory a práce s dětmi
 • LOGICO
 • Kanálkové mozaiky, navlékání korálků
 • Námětové hry – na lékaře, na rodinu
 • Konstruktivní hry – skupinové práce
 • Společenské hry – dodržování pravidel

 

Ranní cvičení

 • Zdravotní cvičení – správné držení těla
 • Dechová cvičení
 • Přeskoky, poskoky, cval
 • Rovnováha
 • Cvičení na hudbu – nápodoba pohybů učitelky i vlastní taneční improvizace
 • Kotouly
 • Hod na cíl
 • Chytání a házení míče
 • Cvičení obratnosti

Komunitní kruh

 • Přivítání
 • Motivace k tématu
 • Seznámení s průběhem činností

Povídáme si na téma:

 • Kdo patří do rodiny
 • Jak se jmenují rodiče, sourozenci a co dělají
 • Odkud je maminka a tatínek
 • Kdo je strýc, teta, sestřenice, bratranci, prarodiče
 • Co se mi líbí na mamince
 • Jak doma pomáhám rodičům
 • Jak se chovat k dospělým
 • Jaký je rozdíl mezi mladým a starým člověkem

Grafomotorika

Uvolnění ruky – ležatá osmička, správný úchop tužky, sezení při práci

 • Motání klubíček
 • Kresba podle říkadel
 • Dokreslování srdíček, druhé poloviny jednoduchých obrázků

Předmatematické představy

 • Porovnávání počtu, délky, výšky
 • Přiřazování čísel
 • Tídění do skupin
 • Určování tvarů

Předčtenářská gramotnost

 • Poslech četby
 • Převyprávění příběhu
 • Vyprávění podle obrázků
 • Procvičování paměti – např. hra ,,Maminka koupila“
 • Zapamatovat si krátké básničky
 • Vytleskávání slov, určování první a poslední hlásky
 • Dramatizace
 • Obrázkové čtení

 

Básničky a písničky

 • Zapamatovat si text, melodii
 • Básnička Rodina
 • Opakování lidových písniček
 • Básničky o maminkách, pro maminky
 • Poslech písniček z CD – pomalé x rychlé tempo
 • Rozlišování stoupající x klesající melodie
 • Písničky pro maminky

Pracovní a výtvarné činnosti

 • Výroba dárků pro maminky
 • Kresba pastelkami – moje rodina
 • Náš dům + malba vodovkami, temperou
 • Hra s barvami – rozkvetlá louka
 • Vystřihování, lepení
 • Provlékání, namotávání provázku
 • Smyčky, zavazování tkaniček
 • Zavazování uzlíků
 • Vysazování květin na zahradu

Průběžně:

Opakování – dny v týdnu, měsíce, roční období, časová posloupnost, prostorová orientace, chování ke kamarádům a dospělým lidem, chování k cizím lidem