Duben

Témata:

 • Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata
 • Kdo žije u potoků, řek a rybníků
 • Která zvířátka žijí ve volné přírodě

 

 

Ranní činnosti

 • Vybarvování omalovánek
 • Pozorování lupou – klíčení semínek, růst brambory, pozorování brouků a žížaly
 • Pokusy s vajíčkem
 • Skládání puzzle
 • Prohlížení encyklopedií a knížek o přírodě
 • Námětové hry – na prodavače, na rodinu
 • Individuální práce s dětmi – LOGICO, pohádkové čtení – doplňování správného tvaru podstatných jmen
 • Konstruktivní hry – individuální nebo skupinové práce se stavebnicemi

Řízené činnosti

Ranní cvičení

 • Poskoky na jedné noze
 • Výskoky
 • Poskoky snožmo
 • Rychlá chůze
 • Běh
 • Cvičení obratnosti, zdolávání překážek
 • Zdravotní cvičení
 • Rytmická cvičení
 • Tanec s košťátky

 

Komunitní kruh

 • Přivítání básničkou
 • Navození příjemné přátelské atmosféry
 • Motivace k tématu
 • Seznámení s průběhem dne

Povídáme si na téma:

 • Jaká znám domácí zvířátka?
 • Které zvířátko se mi líbí a proč?
 • Která zvířátka máme doma? Co potřebují k životu?
 • Jak se ke zvířátkům chováme?
 • Co najdeme u vody?
 • Která zvířátka žijí ve volné přírodě?
 • Jak se chovat k volně žijícím zvířátkům?
 • Jaké jsou tradice na Čarodějnice?
 • Co bych si přál vyčarovat?

Grafomotorika

 • Uvolnění ruky, prstová cvičení, správný úchop tužky, sezení při práci
 • Skoky žáby, zajíce, ptáčka
 • Kresba zvířátek podle říkadel

Básničky, písničky

 • Schopnost zapamatovat si krátký text
 • Schopnost udržet rytmus, melodii
 • Básničky a písničky o zvířátkách
 • Lidové písničky
 • Poslech písně ,,Tancovalo koště“+ taneční improvizace

Pracovní a výtvarné činnosti

 • Míchání barev – malba temperovými barvami (úchop štětce)
 • Kresba brkem
 • Vystřihování a lepení papíru
 • Příprava těsta na beránka
 • Barvení vajíček
 • Příprava velikonoční výzdoby – práce s přírodními materiály
 • Malba zvířátek
 • Uždibování, mačkání a lepení papíru
 • Příprava a tvoření z moduritu

Předmatematické představy

 • Třídění obrázků do skupin podle smyslu
 • Dopočítávání
 • Přiřazování číslic ke správnému počtu
 • Přidej, uber

Předčtenářská gramotnost

 • Poslech četby a porozumění textu – převyprávění příběhu podle otázek
 • Samostatné převyprávění příběhu
 • Dramatizace
 • Vytleskávání slov, znázornění počtu slabik pod obrázek
 • Vyhledávání shodných písmen

 

 

Průběžně:

Opakování: dny v týdnu, měsíce, roční období, dodržování hygienických návyků, správné stolování, chování dětí mezi sebou, i k dospělým.

Básničky a písničky budeme průběžně doplňovat společně s fotografiemi.