Naše mateřská škola

Naše MŠ je umístěna v krásném prostředí, v okrajové části obce Chleny.
Velkou předností naší MŠ je čisté a zdravé prostředí. Zahrada obklopuje objekt MŠ,
je nově vytvořená v přírodním stylu, je ideálním prostorem, který děti podporuje v rozvoji jejich sociálních,
psychických a motorických dovedností, slouží k výchově, ke hře i odpočinku.
Její prvky podporují vnímání přírody jako nezbytného a důležitého prvku našeho života.
 
Okolí nabízí spoustu možností pro vycházky přímo do přírody, nezatížené dopravou.
Budova mateřské školy je jednoposchoďová, máme tři třídy.
Třída Berušek patří malým, 2-3letým dětem, mají třídu v přízemí.
Třída Motýlků je v prvním patře a  jsou v něm děti 4-5leté.
Třída včeliček je pro předškoláky.

 

Mateřská škola má vlastní kuchyň, která dětem zajišťuje čerstvou, zdravou a vyváženou stravu.
   Vybavení školky postupně obnovujeme a modernizujeme dle finančních možností.
   MŠ navštěvují děti ze Chlen, blízkého okolí, ale i z Kostelce nad Orlicí.
     Jsme škola ve vesnici, žijeme v blízkém kontaktu s přírodou,
proto nezapomínáme na tradice, zvyky a svátky.
                                            

 

Cíle naší mateřské školy:

 

šťastné a spokojené děti

spokojení rodiče

spokojení zaměstnanci

individuální přístup s respektováním potřeb jednotlivých dětí

dostatek pohybu

dostatek pobytu venku

pomoc dětem při adaptaci v MŠ

příprava dětí na přechod do ZŠ

důraz na ochranu dětí a prevenci před sociálně patologickými jevy

 

 „Barevné kamínky“

 

symbol prolínání všech pěti povinných interakčních oblastí předškolního vzdělávání a současně jejich přehledného naplňování

 

 M o d r ý   k a m í n e k -  zdravý životní styl, modrá barva je barva nebe vzduchu, vody

Oblast  biologická

 

Ž l u t ý    k a m í n e k -duševní pohoda, psychická zdatnost, rozvoj intelektu, řeči, citu a vůle, žlutá barva  je barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku

Oblast psychologická

 

Č e r v e n ý   k a m í n e k -interpersonální vztahy, červená je barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství

Oblast interpersonální

 

B í l ý   k a m í n e k -lidské společenství a dítě v něm,bílá je barva slavnostní a slavnostního oblečení

Oblast sociálně kulturní

 

Z e l e n ý   k a m í n e k -dítě a svět, zelená barva je barva přírody, stromů, trávy a ekologie

Oblast environmentální