Projekty a dotace:


Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji

Zaměstnavatel: Mateřská škola Chleny

IČO: 750 169 91

Oprávněná osoba (uvedena v žádosti o SÚPM): Jitka Dvořáková

Délka odborné praxe:   do 31.3. 2019

 

            Zapojen do regionálního individuálního projektu

        „Záruky pro mladé v Královéhradeckém kraji“

                    CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000003

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Zabezpečení MŠ Chleny

 

Podpora zabezpečení mateřských škol a základních škol

            tvořených třídami 1.stupně s počtem tříd do pěti“

 

- realizován v roce 2017

 

- realizován za finanční podpory

            Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

- výše podpory 39 999,-Kč

 

- partner projektu Ing. Jiří Zeman  ► elimedia.cz

 

 

 

"Bezpečně na hřišti" - dopravní prostředky (tříkolky, koloběžky, odrážedla)

- realizován v roce 2016

- realizován za finanční podpory ŠKODA AUTO a.s.

- výše daru 20 000,- Kč

- partner projektu Obec Chleny

 

 

Domek pro parkování dopravních prostředků a značek

 • realizován v roce 2015
 • realizován za finanční podpory ŠKODA AUTO a.s.
 • výše daru 20 000,- Kč
 • partner projektu: Obec Chleny

 

 

 

 

Zvířata v přírodní zahradě MŠ Chleny - Seník

 • realizován v roce 2015
 • realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta
 • výše přidělené dotace 20 000,-Kč
 • partneři projektu: Obec Chleny, ZOPOS Přestavlky a.s.

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020

Projekt:

Personální podpora MŠ Chleny“ … školní asistent

je spolufinancována Evropskou unií

 

 

Podpora logopedické prevence MŠ Chleny 2014

 • probíhá v roce 2014
 • dotace z Rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • výše přidělené dotace 20 000,-

 

Dotace z města Kostelec nad Orlicí pro MŠ Chleny

 • realizována v roce 2013
 • výše přidělené dotace 30 000,-
 • z dotace bylo pořízen nábytek a vybavení ložnice malých dětí
 • ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo MŠ Chleny 12 dětí z Kostelce nad Orlicí

 

Přírodní zahrada MŠ Chleny

 • realizována v roce 2013
 • dotace z Programu rozvoje venkova ČR, Státní zemědělský intervenční fond
 • výše přidělené dotace 108 000,-
 • partneři akce:  obec Chleny,SDH Chleny,TJ Sokol Chleny,
 • Zahrádkáři Chleny,rodiče dětí a příznivci MŠ Chleny